STAP 1

Organisaties, vooral die binnen de zorg, natuur of cultuur, staan voor een nieuwe opdracht. Het bestuurlijke speelbord vraagt om andere strategieën. De overheid trekt zich terug, organisaties moeten meer dan ooit zelfvoorzienend opereren.

STAP 2

Lokale en semi-overheden zoeken, om dezelfde reden, juist samenwerking met private partijen. Over en weer bent u wellicht interessante partners. Wellicht, want dit perspectief vraagt om een flexibele opstelling. De eigen (organisatie)cultuur en vertrouwde werkwijze zijn in het geding. De markt vraagt om aangepaste methodieken, een open-mind benadering.

STAP 3

Precies, dan volgt STAP 3. Organisatie-, advies- en projectbureau STAP 3 helpt als derde schakel uw samenwerkingsplan realiseren. Vanuit jarenlange ervaring met risico- en procesmanagement. Voor een rol als projectleider en programmamanager, sturend en verbindend. Inzetbaar met een focus op de financiële aspecten. Met een indrukwekkend netwerk. En sterk maatschappelijk betrokken door een brede bestuurlijke achtergrond in het vrijwilligersleven.      

Spring niet in het diepe. Zet STAP 3.